Kradzież z włamaniem/ zniszczenie ogrodzenia/ wypełnienie znamion przestępstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież z włamaniem/ zniszczenie ogrodzenia/ wypełnienie znamion przestępstwa
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2010 r.; sygn. V KK 388/09
Treść:
Pokonanie, przez zniszczenie (uszkodzenie) przeszkody w postaci ogrodzenia zabezpieczającego mienie, dokonane w celu zaboru cudzego mienia, może być uznane za przestępstwo kradzieży z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 1 k.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 9/2010 [poz. 82]

Zobacz również: