Wymiar kary/ nagminność przestępstw/ prewencja generalna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ nagminność przestępstw/ prewencja generalna
Wyrok:

Postanowienie SN z dnia 28 listopada 2008 roku; sygn. V KK 161/08,

Treść:

Kwestia nagminności dopuszczania się podobnych czynów zabronionych, co prawda nie jest okolicznością, która może być brana pod uwagę przy ocenie stopnia ich społecznej szkodliwości, nie oznacza to jednak, że jest całkowicie obojętna dla wymiaru kary. Wszak jednym z celów, który ma osiągnąć kara – wskazanym w art. 53 § 1 k.k. – jest zapobieganie popełnianiu przestępstw, zwłaszcza tych nagminnych.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 11]

Zobacz również: