Zasady odpowiedzialności karnej /wykroczenia/ nie ma wykroczenia bez ustawy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej /wykroczenia/ nie ma wykroczenia bez ustawy
Wyrok:

Wyrok SN z dnia 26 sierpnia 2009 roku; sygn. III KK 226/09

Treść:

Wyrażona jest w art. 1 § 1 k.w. fundamentalna zasada, że odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 zł lub nagany. Oznacza to, że opis czynu zabronionego składający się na jego typ musi być zawarty w akcie prawnym o randze ustawowej (lex scripta) i że tym samym podstawą kryminalizacji nie mogą być żadne akty normatywne o charakterze podustawowym, nawet gdy stanowią źródło powszechnie obowiązującego prawa.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 53]

Zobacz również: