Zatarcie skazania/ skutki/ fikcja prawna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zatarcie skazania/ skutki/ fikcja prawna
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2009 roku; sygn. IV KK 164/09
Treść:
Zgodnie z treścią art. 106 k.k., z chwilą zatarcia skazania, uważa się je za niebyłe. Skutkiem zatarcia skazania jest więc fakt, że za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe – z punktu widzenia porządku prawnego – jest zatem stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono. Powyższe implikuje oczywistą konstatację, że nie można objąć karą łączną, także w ramach wyroku łącznego, czegoś czego nie było (przestępstwa) i w tym czasie, a więc wydawania wyroku łącznego nie ma (skazania za to przestępstwo).
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Październik 2009 • Nr 10 [poz. 25]