Kradzież/ wyrąb drzewa w lesie/ wielość pokrzywdzonych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ wyrąb drzewa w lesie/ wielość pokrzywdzonych
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 25 marca 2010 r.; sygn. I KZP 1/10
Treść:

Wysokość orzeczonej od sprawcy przestępstwa nawiązki przewidzianej w art. 290 § 2 k.k. nie może przekroczyć podwójnej wartości drzewa będącego przedmiotem przestępstwa, niezależnie od ilości osób pokrzywdzonych – w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. – tym przestępstwem.

Żródło:

Strona Sądu Najwyższego - http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: