Kradzież/ wyrąb drzewa w lesie/ zabór drzewa powalonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ wyrąb drzewa w lesie/ zabór drzewa powalonego
Wyrok:

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. V KK 386/08

Treść:

Art. 290 k.k. zawiera ograniczenie przedmiotu przestępstwa tylko do drzewa rosnącego w lesie, co powoduje, że osoba zabierająca w celu przywłaszczenia drzewo wcześniej powalone nie dopuszcza się przestępstwa z tego przepisu, lecz kradzieży, o ile wartość drzewa przekracza 250 zł.

Żródło:

Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2009, poz. 12

Zobacz również: