Zgwałcenie/ sposób działania/ podstęp

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ sposób działania/ podstęp
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 4 marca 2009 r., sygn. IV KK 339/08
Treść:
Immanentną cechą podstępu jest (…) wprowadzenie innej osoby w błąd lub wykorzystanie błędu. W świetle ustaleń faktycznych dokonanych w sprawie nie jest zasadne przyjęcie, że pokrzywdzona pozostawała w błędzie co do jakiejkolwiek okoliczności mającej znaczenie dla jej postępowania. W czasie obcowania płciowego – jak przyjmują sądy – na skutek opilstwa, całkowicie była wyłączona jej świadomość co do jakiejkolwiek okoliczności. Przyjęcie zaś, że pozostawała ona w błędzie co do skutków, jakie wywołać może spożycie pokaźnej ilości wysokoprocentowego alkoholu, kłóci się z dokonanymi ustaleniami faktycznymi, według których krytycznego dnia pokrzywdzona z własnej woli spożywała alkohol, a miała już na polu spożywania alkoholu wcześniejsze doświadczenia. Podstępu tego należy upatrywać w zaniechaniu oskarżonych, którzy nie powstrzymali pokrzywdzonej od spożywania alkoholu, zdając sobie sprawę ze skutków, jaki jego spożycie może spowodować. W tym kontekście niewątpliwie rację ma obrońca skazanego M., gdy twierdzi, że na skazanych nie ciążyły obowiązki wychowawcze względem pokrzywdzonej, w szczególności zaś obowiązek uświadamiania jej skutku, jaki może wywołać spożycie sporej ilości alkoholu, z czego zresztą ta – co sąd ustala – zdawała sobie sprawę.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2009, poz. 7

Zobacz również: