Zasady odpowiedzialności karnej/ nadzwyczajne złagodzenie kary/ młodociany

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ nadzwyczajne złagodzenie kary/ młodociany
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2003r., sygn. II AKa 50/03
Treść:
Stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec młodocianych nie jest jakąś automatyczną regułą, lecz wchodzi w grę tylko wtedy, gdy w ocenie sądu jest to uzasadnione celami wychowawczymi, a wzgląd na współmierność kary do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu nie stoi na przeszkodzie nadzwyczajnemu jej złagodzeniu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2005

Zobacz również: