Zgwałcenie/ bezkarność/ molestacja gestykularna lub werbalna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ bezkarność/ molestacja gestykularna lub werbalna
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r., sygn. I KZP 17/99
Treść:
[…] Mając na uwadze zespół znamion przestępstw określonych w art. 197 § 2 oraz w art. 198, 199 i 200 § 1 k.k. nie wystarczy zatem doprowadzenie ofiary do niejako "biernego" uczestnictwa w wydarzeniach o niewątpliwie seksualnym charakterze, jeśli nie jest ona jednak cieleśnie zaangażowana w tych wydarzeniach (np. obnażanie się lub onanizowanie się sprawcy na oczach innej osoby, podejmowanie przez sprawcę na oczach tej osoby obcowania płciowego, choćby obecność osoby trzeciej stanowiła dla sprawcy stymulator zachowań seksualnych). Tym bardziej za "inną czynność seksualną" nie może być uznany nieprzyzwoity gest lub słowo (tzw. molestacja gestykularna lub werbalna). Należy jednak pamiętać, iż w takich sytuacjach mogą być niekiedy wypełnione ustawowe znamiona innego czynu zabronionego (np. określonego w art. 191 k.k.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: