Rozbój kwalifikowany/ przedmiot niebezpieczny/ zakaz wykładni rozszerzającej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Rozbój kwalifikowany/ przedmiot niebezpieczny/ zakaz wykładni rozszerzającej
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. II AKa 312/07
Treść:
Z przeprowadzonych w toku postępowania odwoławczego oględzin przedmiotowego dowodu oraz zawartego w aktach sprawy protokołu oględzin rzeczy /k. 43-44/ wynika, że zabezpieczony przedmiot, którym posługiwał się jeden z oskarżonych w czasie przestępstwa, to drewniana pałka o nieznacznym ciężarze i długości 39 cm, średnicy 5,5 cm w najgrubszym miejscu i zwężająca się do średnicy 3 cm w drugiej części. Pałka ta nie posiada na powierzchni elementów ostrych, tnących ani kłujących. Z uwagi na swój kształt, wyglądem nieco przypomina kij baseballowy jednak jest od niego co najmniej o połowę krótsza i ma znacznie mniejszą masę. W istocie, jak wynika z zebranego materiału dowodowego, przedmiot ten stanowi drewnianą część składową tralki, ozdobnego elementu schodów. Zrównanie przez Sąd Okręgowy omawianego dowodu z imitacją kija baseballowego nie było uprawnione. Zdaniem Sądu Apelacyjnego normalne użycie takiej pałki, jej zwykłych funkcji, nie stwarza niebezpieczeństwa dla życia, porównywalnego z bronią palną i nożem.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Czerwiec 2008 • Nr 6 [poz. 64]

Zobacz również: