Wymiar kary/ warunkowe przedterminowe zwolnienie/ zakaz stosowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ warunkowe przedterminowe zwolnienie/ zakaz stosowania
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 marca 2008 r., sygn. II AKzw 169/08
Treść:
Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności dotyczy kary pozbawienia wolności wprowadzonej do wykonania i faktycznie wykonywanej, orzeczonej za przestępstwo, a nie kary zastępczej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Czerwiec 2008 • Nr 6 [poz. 59]

Zobacz również: