Wymiar kary/ Kara łączna/ zakaz wymierzania bezwzględnej kary pozbawienia wolności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ Kara łączna/ zakaz wymierzania bezwzględnej kary pozbawienia wolności
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2008 r., sygn. II AKa 40/08
Treść:
Słuszny jest pogląd, iż w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania i na karę bez takiego zawieszenia niedopuszczalne jest orzeczenie kary łącznej bez warunkowego zawieszenia wykonania (uchwala SN z dnia 27 marca 2001 roku - I KZP 2/01). Inaczej nie tylko nie byłby zachowany wymóg niepogorszenia sytuacji skazanego wskutek orzeczenia kary łącznej, ale byłoby to także skryte obejście warunków zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Czerwiec 2008 • Nr 6 [poz. 39]

Zobacz również: