Formy zjawiskowe przestępstwa/ współsprawstwo/ moment porozumienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy zjawiskowe przestępstwa/ współsprawstwo/ moment porozumienia
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. II AKa 210/07
Treść:
1. Istotą współsprawstwa jest, że każdy ze współsprawców odpowiada za zrealizowanie całości przestępstwa wspólnie i w porozumieniu, a więc odpowiada także za te elementy czynu, których sam nie zrealizował. Dla odpowiedzialności każdego decydujący jest zakres porozumienia, które obejmując całość akcji przestępczej, spaja w jedność zachowania poszczególnych współdziałających. 2. Przestępcze porozumienie współsprawców może być zawarte zarówno przed przystąpieniem do realizacji wspólnego wykonania przestępstwa jak i w trakcie wykonywania go, a najpóźniej w momencie realizacji działań sprawczych. 3. Jak to Sąd Apelacyjny wyraził dawniej, do przyjęcia współsprawstwa wystarcza obiektywne współdziałanie sprawców, to jest porozumienie osiągnięte w czasie wykonywania przestępstwa wspólnymi siłami. Uprzednia zmowa nie stanowi koniecznego warunku, o ile każdy ze współsprawców zdaje sobie sprawę z celu wspólnego działania i jak w tym wypadku, dąży do dokonania zaboru mienia pokrzywdzonego z zamiarem przywłaszczenia po uprzednim doprowadzaniu go do bezbronności (KZS 39/92 poz. 41).
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Czerwiec 2008 • Nr 6 [poz. 38]

Zobacz również: