Zabójstwo/ podpalenie pokrzywdzonego/ zamiar ewentualny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ podpalenie pokrzywdzonego/ zamiar ewentualny
Wyrok:
Wyrok SA Lublin z dnia 2 października 2007 r., sygn. II AKa 211/07
Treść:
Polanie znaczną ilością substancji łatwopalnej górnej części ciała człowieka, gdzie znajdują się ważne dla jego życia organy, w tym górne drogi oddechowe, a następnie podpalenie go, jest działaniem niewątpliwie zagrażającym jego życiu. Fakt ten - zważywszy nadto, że Waldemar B. w chwili czynu z powodu nietrzeźwości był w znacznym stopniu nieporadny - wydaje się na tyle oczywisty, że z jego oceną nie powinien mieć problemu żaden dorosły, nawet mniej niż przeciętnie inteligentny człowiek. Przyjąć zatem trzeba, że Adam G. musiał zdawać sobie sprawę z możliwych skutków swego działania, ze zgonem pokrzywdzonego włącznie. Oddalając się z miejsca zdarzenia, wykazał, że los człowieka, którego przed chwilą podpalił, jest mu obojętny. Uzasadniony wydaje się więc wniosek, że tego rodzaju obojętność jest równoznaczna z godzeniem się na śmierć pokrzywdzonego. Podpalenie człowieka oznacza zrealizowanie czynności wykonawczej i sprawca nie musiał już nic więcej robić, aby nastąpił skutek takiego działania - zamierzony przez niego, bądź jedynie akceptowany. Podpalenie jest wszak zapoczątkowaniem procesu, który dalej rozwija się już bez udziału sprawcy i - przy założeniu, że oddalił się on z miejsca zdarzenia - nie podlega jego kontroli.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 76]

Zobacz również: