Zasady odpowiedzialności karnej/ stopień winy/ ograniczenie prewencji generalnej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ stopień winy/ ograniczenie prewencji generalnej
Wyrok:
Wyrok SA Wrocław z dnia 6 maja 2005 roku., sygn. II AKa 112/05
Treść:
Surowe karanie osób takich jak oskarżony, o ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności, determinowanej zakłóceniami czynności psychicznych o podłożu organicznym (m.in. psychodegradacja alkoholowa) ponad zasięg ich winy, tylko dla odstraszania ewentualnych innych, całkowicie poczytalnych i w pełni odpowiedzialnych za swoje czyny sprawców, po to by w ten sposób kształtować ich „świadomość prawną", byłoby oczywistym sprzeniewierzeniem wymaganiom kary sprawiedliwej i przez to na pewno nie skutkowałoby powstania w społeczeństwie prawidłowych ocen prawnych i postaw.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 65]

Zobacz również: