Zgwałcenie/ Szczególne okrucieństwo/ kryteria oceny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ Szczególne okrucieństwo/ kryteria oceny
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2008 roku, sygn. V KK 207/07
Treść:
(...) Skoro samo okrucieństwo to sposób postępowania charakteryzujący się bezwzględnością, bezlitosnością, srogością skłonnością do zadawania bólu innym dla swej przyjemności, to okrucieństwo szczególne, siłą rzeczy tego rodzaju działanie musi jeszcze przewyższać. Sprawca dopuszcza się więc zgwałcenia w typie kwalifikowanym nie wtedy, gdy stosuje jakiekolwiek okrucieństwo, ale wtedy gdy jest ono znaczne i jednocześnie nadmierne do zamierzonego skutku, np. pod względem intensywności lub długotrwałości. Mając na uwadze ocenność pojęcia "okrucieństwo" oraz wynikającą z użycia przymiotnika „szczególne" jego stopniowalność, dla przyjęcia, że w określonym wypadku okrucieństwo osiągnęło właśnie taki poziom, pomocne może być ustalenie czy dla zrealizowania założonego przez sprawcę zgwałcenia celu stosuje on odrażające w powszechnym rozumieniu metody działania, w tym środki przymusu wyjątkowo brutalne, sadystyczne, nieludzkie lub perwersyjne, czy nie są to środki nadmierne w stosunku do stawianego przez ofiarę oporu, czy mogą one spowodować poważne następstwa, w szczególności kalectwo, ciężkie uszkodzenie ciała lub inne znaczne dolegliwości fizyczne i moralne, czy działanie takie nie stanowi rażącego poniżenia godności osobistej, uwzględniając przy tym wiek, stan zdrowia i inne właściwości ofiary.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 27]

Zobacz również: