Zgwałcenie/ seksualny charakter czynu/ cel działania sprawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ seksualny charakter czynu/ cel działania sprawcy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 października 2007 roku, sygn. III KK 116/07
Treść:
1. Osoba, która w jeden ze sposobów wskazanych w art. 200 § 1 k.k. (poprzednio 200 k.k.) wykorzystuje seksualnie małoletniego, przykładowo, dla jego udręczenia, uzależnienia, z zemsty, dla żartu czy osiągnięcia korzyści majątkowej, a nie dla własnego zaspokojenia seksualnego, także jest sprawcą opisywanego przestępstwa, gdyż swym zachowaniem godzącym w wolność seksualną pokrzywdzonego wyczerpuje znamiona tego czynu.[...]
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 (208), poz. 17

Zobacz również: