Bezpieczeństwo w komunikacji/ kierowanie pojazdem/ rozmowa telefoniczna

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ kierowanie pojazdem/ rozmowa telefoniczna
Wyrok:
Wyrok SO w Tarnowie z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. II Waz 32/08
Treść:
Jednorazowe wzięcie do ręki telefonu w celu odebrania połączenia lub zakończenia go w trakcie kierowania pojazdem nie jest objęte zakazem z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy - prawo o ruchu drogowym, gdy poza tym rozmowa jest prowadzona przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Maj 2008 • Nr 5 [poz.104]

Zobacz również: