Doręczenia i zawiadomienia/ zmiana miejsca zamieszkania/ pozbawienie wolności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ zmiana miejsca zamieszkania/ pozbawienie wolności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. V KK 399/07
Treść:
Użyte przez ustawodawcę w art. 139 § 1 k.p.k. sformułowanie – „strona zmieniła miejsce zamieszkania” oznacza, że chodzi o takie zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, które są następstwem swobodnie podejmowanych przez nią decyzji co do pobytu, natomiast z samej istoty pozbawienia wolności wynika, że jest ono niezależne od woli osoby pozbawionej wolności, tak co do czasu trwania, jak i miejsca pobytu i tym samym nie może być utożsamiane ze zmianą miejsca pobytu, o którym mowa w art. 139 § 1 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2008, poz. 19

Zobacz również: