Kradzież/ przywłaszczenie/ przeświadczenie posiadacza o prawie dysponowania mieniem

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ przywłaszczenie/ przeświadczenie posiadacza o prawie dysponowania mieniem
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. V KK 406/07
Treść:
Przeświadczenie sprawcy, że ma on prawo dysponować będącym w jego posiadaniu mieniem, wyłącza wymaganą dla występku z art. 284 k.k. umyślność, a w rezultacie czyn taki oceniany być może wyłącznie w aspekcie prawa cywilnego. Innymi słowy, jeżeli posiadacz rzeczy czuje się jej właścicielem, to dokonując jakiegokolwiek rozporządzenia taką rzeczą – nie może być świadom realizacji znamienia czasownikowego „przywłaszcza”, a tym samym nie wypełnia swoim zachowaniem znamion strony podmiotowej przestępstwa stypizowanego w art. 284 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2008, poz. 12

Zobacz również: