Groźba karalna/ naruszanie zasad bezpieczeństwa w komunikacji/ obawa spełnienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Groźba karalna/ naruszanie zasad bezpieczeństwa w komunikacji/ obawa spełnienia
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. IV KK 471/07
Treść:
Zbyt bliskie podjeżdżanie do pokrzywdzonych z jednoczesnym zwiększaniem obrotów silnika, gwałtowne hamowanie lub przyśpieszanie oraz robienie tzw. kółek w pobliżu dzieci nie było normalnym zachowaniem uczestnika ruchu drogowego, ale – realizowaniem znamion groźby w rozumieniu art. 190 § 1 k.k., tj. zapowiedzi popełnienia przestępstwa (uszkodzenia ciała) na szkodę adresata. W skład znamion tego przestępstwa (art. 190 § 1 k.k.) nie wchodzi istnienie zamiaru spełnienia groźby ani nawet nie jest konieczne obiektywne niebezpieczeństwo realizacji groźby. Sprawca może nie chcieć spełnienia groźby. Istotne jest, aby zagrożony nie wiedział o tym. Nie wchodziła również w rachubę groźba dla żartu, czyli tylko „postraszenie” pokrzywdzonych (…), skoro powstała u nich uzasadniona obawa jej spełnienia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2008, poz. 9

Zobacz również: