Kradzież/ kradzież energii/ wykroczenie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ kradzież energii/ wykroczenie
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. V KK 397/07
Treść:
Gaz ziemny nie jest energią, o której mowa w art. 278 § 5 k.k., ale wchodzi w skład znamienia (desygnatów pojęcia) „cudza rzecz ruchoma”, użytego w § 1 art. 278 k.k. Skradziony przez oskarżonego gaz ziemny to tylko nośnik energii, będący przedmiotem czynności wykonawczej, określonym zbiorczo w tym ostatnim przepisie. Kradzież rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 250 zł, stanowi wykroczenie określone w art. 119 § 1 k. w. Zabór gazu ziemnego wartości 27,12 zł realizuje znamiona tego wykroczenia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2008, poz. 11

Zobacz również: