Oszustwo/ szkoda majątkowa/ realizacja umów kredytowych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Oszustwo/ szkoda majątkowa/ realizacja umów kredytowych
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 16 maja 2008 r., sygn. II KK 354/07
Treść:
Powstanie szkody nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przeto wyrządzenie szkody, jej rozmiary nie miały znaczenia, bo i nie mogły mieć dla przypisania oskarżonym przestępstwa oszustwa. Rzeczywista bowiem szkoda w mieniu powstała jako skutek realizacji umów kredytowych, a więc dalszy skutek niekorzystnego rozporządzenia mieniem, które nastąpiło w dacie zawarcia umów kredytowych. Umowy kredytowe zostały podpisane w dniu 29 czerwca 1990 r. i wówczas nastąpił skutek przestępstwa materialnego, o którym mowa w art. 101 § 3 k.k.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 10/2008 poz. 1.2.1.

Zobacz również: