Doręczenia i zawiadomienia/ dorosły domownik/ odwołanie warunkowego zwolnienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ dorosły domownik/ odwołanie warunkowego zwolnienia
Wyrok:
Postanowienie SA w Poznaniu z dnia 26 marca 2008r., sygn. II AKzw 235/08

Treść:
Przed odwołaniem warunkowego zwolnienia sąd penitencjarny, o ile jest to możliwe, wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę. […]

W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się m.in. dorosłemu domownikowi […].

Za dorosłego domownika uważa się – w dorobku orzecznictwa wspólnym w tej kwestii dla wszystkich procedur, tj. również cywilnej i administracyjnej – krewnych i powinowatych, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz osoby obce, lecz tylko pod warunkiem włączenia ich przez adresata do wspólnoty domowej i prowadzenia z nim lub jego rodziną wspólnego gospodarstwa. […]

Sylwia D. żadnego z wymienionych warunków nie spełnia.


Żródło:
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze - materiały własne

Zobacz również: