Zabójstwo / świadomość faktu umierania / mechanizm śmierci / skrępowanie rąk

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo / świadomość faktu umierania / mechanizm śmierci / skrępowanie rąk
Wyrok:
Wyrok Sˇ w Krakowie z dnia 4 listopada 2004r, sygn. II Aka 202/04
Treść:
Dla oceny zamiaru oskarżonych nie jest istotne, czy byli oni świadomi mechanizmu śmierci denatki, gdy z widocznych symptomów duszenia się widzieli, że umiera […]. Istotne jest, że widzieli, że denatka umiera wskutek ich postępowania [skrępowania i unieruchomienia rąk uniesionych nad głową
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: