Rozbój kwalifikowany / bezpośrednie zagrożenie życia / szczucie psem

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój kwalifikowany / bezpośrednie zagrożenie życia / szczucie psem
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 27 listopada 2003r., sygn. II Aka /280/03
Treść:
Szczucie psem, np. atakującym szyję pokrzywdzonego – przy dokonywaniu kradzieży – podobnie jak duszenie ofiary szalikiem, albo uderzanie w głowę podkutym butem wojskowym, może być ocenione jako spenalizowana w art. 280 § 2 k.k. z 1997r. forma przestępnego zachowania polegająca na „ działaniu w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu”.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: