Dowody/ tajemnica bankowa/ przesłanki udostępnienia informacji prokuratorowi

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Dowody/ tajemnica bankowa/ przesłanki udostępnienia informacji prokuratorowi
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2007 r., sygn. II AKz 134/2007
Treść:
Przepis art. 106 "b" ust. 2 prawa bankowego ma charakter gwarancyjny i stanowi lex specialis względem unormowań dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej w procesie karnym. Wymaga on od wnioskodawcy wykazania okoliczności uzasadniających potrzebę udostępnienia mu informacji, na tyle ważkich by uzasadniały odstąpienie od zachowania tajemnicy bankowej, jaką prawo zapewnia każdemu posiadaczowi konta. Zgodę na ujawnienie danych objętych tajemnicą bankową można udzielić, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów toczącego się postępowania, i gdy brak jest możliwości dokonania ustaleń w oparciu o dostępne dowody. Skoro prokurator nie wyczerpał tych możliwości, słusznie odmówiono tej zgody.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: