Oszustwo kredytowe/ kierunkowy charakter przestępstw

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Oszustwo kredytowe/ kierunkowy charakter przestępstw
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2006r., sygn. WA 35/05
Treść:
1. Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 KK oraz oszustwa kredytowego stypizowane w art. 297 § 1 KK są przestępstwami kierunkowymi. Dla wyczerpania ich znamion konieczne jest podjęcie przez sprawcę "umyślnych oszukańczych zabiegów" w drodze podstępu w celu wprowadzenia w błąd podmiot dysponujący in concreto. 2. Przestępstwo z art. 270 § 1 KK, a w szczególności jego znamię "użycia jako autentycznego", oznacza umyślne posłużenie się podrobionym dokumentem co najmniej z zamiarem ewentualnym w sytuacji, gdy sprawca używając dokumentu jako autentyczny, godził się z możliwością, iż dokument ten jest podrobiony lub przerobiony. Samo podpisanie przez osobę upoważnioną do jej podpisania podrobionej faktury przez nieustalonego sprawcę, przy jednoczesnym braku znamion oszustwa z jej strony, należy oceniać na gruncie przepisu art. 231 KK, czy też w kontekście braku zawinienia z jej strony.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck