Doręczenia i zawiadomienia/ odbiór przez osobę upoważnioną/ niedotrzymanie terminu zawitego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ odbiór przez osobę upoważnioną/ niedotrzymanie terminu zawitego
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2005 r., sygn. II AKz 425/05
Treść:
Fakt, że korespondencję sądową nie odbierał wnioskodawca osobiście, lecz jego była żona, której wnioskodawca udzielił do tego upoważnienia (pełnomocnictwa), nie może stanowić okoliczności usprawiedliwiającej niedotrzymanie terminu zawitego w toczącym się postępowaniu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: