Groźba bezprawna/ świadek/ wywarcie wpływu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Groźba bezprawna/ świadek/ wywarcie wpływu
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2005 r., sygn. II AKa 155/05
Treść:
Pojęcie "świadek", występujące w art. 245 k.k., jest użyte w znaczeniu wąskim. W ten sposób znaczenie przedmiotowej normy jest jednoznaczne i zastosowanie wykładni funkcjonalnej należy uznać za celowe. Rozszerzenie zakresu penalizacji przestępstwa z art. 245 k.k. na inne osoby niż tam wskazane jest niedopuszczalne z uwagi na obowiązujący w prawie karnym zakaz wykładni rozszerzającej.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2006r. nr 1 poz.1

Zobacz również: