Groźba bezprawna/ moment dokonania/ uzasadniona obawa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Groźba bezprawna/ moment dokonania/ uzasadniona obawa
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2005 r., sygn. II AKa 155/05
Treść:
Przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. jest przestępstwem formalnym, zatem znamiona jego zostały wypełnione już w chwili, gdy groźba, której oskarżony użył wobec pokrzywdzonego, wzbudziła w nim uzasadnioną obawę.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2006r. nr 1 poz. 1

Zobacz również: