Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ podżeganie i paserstwo

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ podżeganie i paserstwo
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. II AKa 72/05
Treść:
Sprawca, który nakłania inne osoby do popełnienia przestępstwa rozboju i odpowiada za zjawiskową postać tego typu przestępstwa, nie może odpowiadać równocześnie za przestępstwo paserstwa nawet wtedy, gdy udziela pomocy do zbycia przedmiotów pochodzących z tego przestępstwa. W takiej bowiem sytuacji mamy do czynienia ze współukaranym
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 6

Zobacz również: