Narkotyki/ nasiona konopi/ przygotowanie do przestępstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ nasiona konopi/ przygotowanie do przestępstwa
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2005 r., sygn. II AKa 74/05
Treść:
1. Nasiona konopi w świetle art. 6 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz. 198 z późn. zm.) nie mogą być uznane ani za środki odurzające, ani za substancje psychotropowe lub prekursory z uwagi na to, iż cytowana ustawa nie zalicza ich do tych środków, ściśle określonych w załącznikach 1, 2 i 3 tej ustawy. 2. Ustawodawca nie przewidział karalności za przygotowanie do przestępstwa z art. 49 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tj. do uprawy m.in. konopi, dlatego też osoba przez fakt posiadania 1,76 g nasion konopi nie ponosi odpowiedzialności karnej, gdyż czyn ten nie ma znamion czynu zabronionego tej ustawy.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 6

Zobacz również: