Groźba karalna/ uzasadniona obawa spełnienia/ subiektywne odczucie pokrzywdzonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Groźba karalna/ uzasadniona obawa spełnienia/ subiektywne odczucie pokrzywdzonego
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 11 października 2005 r., sygn. II AKa 233/05
Treść:
Do wypełnienia normatywnej treści przestępstwa stypizowanego z art. 190 § 1 k.k. nie jest wymagane, aby sprawca miał rzeczywiście zamiar wykonać groźbę, ani też, aby musiały istnieć obiektywne możliwości jej realizacji. Wystarczające jest, że z punktu widzenia pokrzywdzonego (zagrożonego popełnieniem przestępstwa), w subiektywnym jego odczuciu, groźba ta wzbudza przekonanie, że jest poważna oraz że może zostać spełniona.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 2

Zobacz również: