Wymiar kary/ prawo do obrony/ "mały świadek koronny"/ nadzwyczajne złagodzenie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ prawo do obrony/ "mały świadek koronny"/ nadzwyczajne złagodzenie
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 26 października 2006r., sygn. II AKa 289/06
Treść:
Oskarżony może bronić się wszelkimi prawnie niezakazanymi metodami i sposobami, wykorzystując w tym celu znane mu fakty (ich treściowe przedstawienie lub ukrycie, a nawet zafałszowanie), jak też przepisy prawa, w tym poprzez ich interpretację dla siebie korzystną i w tym zakresie chronią go dyrektywy zasad prawa do obrony oraz nemo se ipsum accusare tenetur. Wtedy jednak, gdy oczekuje dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary w trybie art. 60 § 3 KK, musi bezwarunkowo spełnić te wymogi, które wprost w tym przepisie zostały zapisane i nie może ukryć niektórych znanych mu okoliczności o istotnym charakterze, dozować podawanych informacji, uzależniać ich treści od oceny własnej sytuacji procesowej, ani też raz przekazanych informacji odwoływać.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: