Kradzież pojazdu / usiłowanie / dokonanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież pojazdu / usiłowanie / dokonanie
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 22 lipca 2004r., sygn. II Aka 219/ 04
Treść:
O dokonaniu [kradzieży samochodu – J.W.] nie można mówić już w momencie, w którym sprawca dostał się do wnętrza pojazdu, usiadł za kierownicą i przystąpił do przestępczych działań, które mają mu umożliwić jego uruchomienie […]. Jest to cały czas zachowanie, które jedynie bezpośrednio zmierza do dokonania, ale nim jeszcze nie jest.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005