Rozbój / zmuszanie / cel działania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój / zmuszanie / cel działania
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 4 listopada 2004r., sygn. II Aka 298/04
Treść:
Istota rozboju [art. 280 k.k.] polega na tym, że sprawca stosuje przemoc lub groźbę użycia natychmiastowego gwałtu na osobie po to, by niesłusznie zawładnąć cudza rzeczą i ją przywłaszczyć. Zmuszenie [art.191 k.k.] sprowadza się do tego, że sprawca stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, znoszenia lub w celu wymuszenia zwrotu należności. Zmuszenie do naprawienia szkody nawet przy użyciu niebezpiecznego narzędzia nie może być uznane za przestępstwo rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, sprawca bowiem działa w innym zamiarze [por. wyrok SN z dnia 7 grudnia 1973r., OSNKW, nr 5, poz. 93].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: