Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ sprowadzenie pożaru

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ sprowadzenie pożaru
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 17 stycznia 2006r., sygn. II AKa 421/06
Treść:
Dla przypisania sprawcy, popełnienia przestępstwa z ąrt. 163 § 1 pkt 1 KK w postaci umyślnego sprowadzeniem pożaru, wystarczające jest ustalenie, iż świadomością obejmował znamiona spowodowania pożaru, a więc zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, nie musi natomiast uświadamiać sobie pełnego zakresu jego wielkości, bowiem to z uwagi na istotę żywiołu jest najczęściej nieprzewidywalne. 2. Takie okoliczności jak fakt, iż sprawcy podpalili drzwi wyjściowe położonego na pierwszym piętrze mieszkania i to od ich wewnętrznej strony, a więc tym samym pozbawili pokrzywdzonych jedynej drogi ucieczki, czyni oczywistym, iż przewidywali i godzili się tym samym na śmierć śpiących w mieszkaniu osób. Suma zatem okoliczności takich jak podpalenie mieszkania przy wykorzystaniu substancji łatwopalnej, wrzucenie otwartego ognia - palącej się kartki papieru, pora nocna, świadomość oskarżonych, iż wszyscy śpią, skoro kilka minut wcześniej nikt z obecnych nie zareagował na dobijanie się przez nich do drzwi, lokalizacja mieszkania na pierwszym piętrze, czy też fakt iż drzwi i przedpokój mieszkania pełne były materiałów palnych, co jest typowe niemal dla każdego mieszkania, powoduje iż słusznie sąd I instancji przyjął, że zachowaniu oskarżonych towarzyszył zamiar ewentualny spowodowania śmierci rodziny pokrzywdzonych.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: