Zabójstwo/ współsprawstwo/ czynności wykonawcze

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ współsprawstwo/ czynności wykonawcze
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 28 lutego 2006r., sygn. V KK 257/05
Treść:
Sprawstwo przestępstw zabójstwa nie sprowadza się do samego aktu zabójstwa. […] Działanie, które nie ogranicza się do pomocy w zakupie broni i wynajęciu samochodu, ale przede wszystkim polega na wyborze ofiary przestępstwa, doprowadzeniu do tego, że miały przy sobie odpowiednią (z punktu widzenia opłacalności przestępstwa) kwotę pieniędzy, z którą pojawiły się we właściwym czasie i miejscu stanowi o tym, że bez współdziałania z pozostałymi sprawcami przestępstwa w tych elementach zdarzenia, do zabicia pokrzywdzonych nigdy by nie doszło. Innymi słowy, bezpośredni wykonawcy zabójstwa nie byli w stanie dokonać tego przestępstwa samodzielnie - bez współudziału pozostałych oskarżonych. [….] Jak już wskazywano wyżej, udział M. D. w zacieraniu śladów przestępstwa był spontaniczny i nie wymagał specjalnych uzgodnień, czy nakłaniania. Szczególnie należy zwrócić tu uwagę na to, że M. D. zgodził się na spalenie tak ważnych dowodowo przedmiotów, jak dokumenty zabitych i telefon komórkowy M. M. we własnym domu. Dobitnie świadczy to o tym, że sam oskarżony postrzegał siebie jako współsprawcę zabójstwa. Na koniec tych rozważań, wskazać należy na to, że M. D. ewidentnie wziął udział w podziale zysku osiągniętego z przestępstwa (otrzymany przez niego udział nie odbiegał od kwoty, jaką otrzymały osoby, których współsprawstwo jest niekwestionowane - C. D. i W. J.). Nie była to zapłata za udzieloną pomoc. Niezależnie od udziału, otrzymał też zwrot poniesionych kosztów zakupu pistoletu. M. D. zatem, swoim działaniem w ramach zawartego porozumienia, odegrał istotną rolę w popełnieniu przypisanych przestępstw, dostrzegalna jest też po jego stronie wola wspólnego działania z pozostałymi sprawcami.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: