Rozbój/ wielość pokrzywdzonych i sprawców/ jedność czynu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ wielość pokrzywdzonych i sprawców/ jedność czynu
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 3 lipca 2003r., sygn. II AKa 210/03
Treść:
Skoro oskarżeni jednym działaniem zwróconym przeciwko wszystkim pokrzywdzonym, a będącym przy tym pierwszą fazą działań wypełniających istotę przestępstwa rozboju, sterroryzowali wszystkich pokrzywdzonych, to mimo iż następnie działania prowadzące do zaboru mienia realizowali kolejno, popełnili oni jedno przestępstwo rozboju na szkodę kilku osób.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: