Wymiar kary / funkcje wychowawcze / sprawcy młodociani

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary / funkcje wychowawcze / sprawcy młodociani
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 czerwca 2004r., sygn. II Aka 166/04
Treść:
Zbyt surowe karanie sprawców młodocianych, zamiast ich wychowania, może przynieść przeciwny skutek w postaci pogłębienia zdemoralizowania, będącego następstwem zbyt długiej izolacji od najbliższych i naturalnego młodemu wiekowi w takiej sytuacji poczucia krzywdy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2005

Zobacz również: