Wymiar kary / funkcje resocjalizacyjne / stopień zdemoralizowania sprawców

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary / funkcje resocjalizacyjne / stopień zdemoralizowania sprawców
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 6 października 2004r., sygn. II Aka 166/04
Treść:
Kara 25 lat pozbawienia wolności ma charakter przede wszystkim eliminacyjny. Ze względu na bardzo długi czas izolacji skazanego trudno przypisywać jej pełnienie jakichkolwiek funkcji resocjalizacyjnych. […] Karę tę należy stosować do takich sprawców, którzy ze względu na znaczny stopień zdemoralizowania wymagają szczególnie długiego okresu izolacji od społeczeństwa. Karę 25 lat pozbawienia wolności należy stosować w przypadkach najcięższych przestępstw, gdy okoliczności obciążające zdecydowanie przeważają nad okolicznościami łagodzącymi.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2005

Zobacz również: