Narkotyki/ dostarczenie na prośbę/ usiłowanie dokonania przestępstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ dostarczenie na prośbę/ usiłowanie dokonania przestępstwa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2007r., sygn. WK 28/06
Treść:
Jeżeli żołnierzowi powracającemu z przepustki jedynie zatrzymanie go – nawet jeszcze przed wejściem na teren jednostki wojskowej – uniemożliwiło dostarczenie innemu żołnierzowi w miejscu pełnienia służby nabytego na jego prośbę narkotyku, zachodzi usiłowanie (art. 13 § 1 k.k.) dokonania przestępstwa określonego w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), a nie przygotowanie do niego (art. 16 § 1 k.k.).
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Karna i Izba Wojskowa, Wyd. Red. Palestry z 2007r. poz. 26

Zobacz również: