Zgwałcenie/ obcowanie płciowe/ zaspokojenie popędu płciowego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ obcowanie płciowe/ zaspokojenie popędu płciowego
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 listopada 2006r. sygn. II AKa 328/06
Treść:
Elementem "obcowania płciowego" nie musi być immisio penis. Mogą to być także wszystkie formy stanowiące surogat stosunku płciowego z pominięciem organów płciowych. Nie budzi w orzecznictwie wątpliwości, że pojęcie to obejmuje również stosunki homoseksualne. Zatem, włożenie przemocą pokrzywdzonemu szyjki butelki do odbytu (w kontekście uznania przez oskarżonych pokrzywdzonego za homoseksualistę) stanowi surogat stosunku homoseksualnego, a tym samym jest to obcowanie płciowe w rozumieniu art. 197 § 1 KK. I tu bez znaczenia jest cel działania sprawcy, bowiem zaspokojenie popędu płciowego nie jest immanentną cechą tego przestępstwa, a więc zachowanie sprawcy może mieć również - motywy pozaseksualne.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: