Zgwałcenie/ obcowanie płciowe/ inna czynność seksualna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie/ obcowanie płciowe/ inna czynność seksualna
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 listopada 2006r., sygn. II AKa 323/06
Treść:
[…] W sytuacji, w której sprawcy, chcąc zaspokoić swój popęd płciowy, wkładają ręce do narządów rodnych kobiety, penetrując je, a nie dotykają jedynie zewnętrznie tego narządu, realizują znamię "obcowania płciowego" w rozumieniu przepisu art. 197 § 1 k.k., a nie "innej czynności seksualnej", o jakiej mowa w § 2 tegoż artykułu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2007, poz. 33

Zobacz również: