Zgwałcenie / stosunek oralny / inna czynność seksualna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie / stosunek oralny / inna czynność seksualna
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 maja 2004r., sygn. II Aka 75/04
Treść:
Stosunek płciowy oralny jest obcowaniem płciowym, o jakim mowa w przepisie art. 197 § 1 k.k.. a nie stanowi on jedynie innej czynności seksualnej opisanej w § 2 tegoż artykułu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2005

Zobacz również: