Znęcanie się/ przewaga sprawcy nad ofiarą/ niemożność wzajemnego znęcania się małżonków

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Znęcanie się/ przewaga sprawcy nad ofiarą/ niemożność wzajemnego znęcania się małżonków
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2006r., sygn. IV KK 395/06
Treść:
Pojęcie "znęcania się" na gruncie art. 207 k.k. zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu. Nie jest zatem możliwe wzajemne znęcanie się małżonków w tym samym czasie, jak przyjęto w zaskarżonym kasacją wyroku [por. OSP 1992, nr 4 poz. 78]. Nie można także mówić o znęcaniu się, jeżeli ustalono, że aktywność i przedsiębiorczość pokrzywdzonej oraz jej zaradność życiowa poddają w wątpliwość fakt, że stanowi ona ofiarę przestępstwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2007, poz. 12

Zobacz również: