Zasady odpowiedzialności karnej/ wiek sprawcy/ środki wychowawcze lub poprawcze

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ wiek sprawcy/ środki wychowawcze lub poprawcze
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 23 stycznia 2007r., sygn. IV KK 459/06
Treść:
Wiek sprawcy jest jedynie warunkiem wstępnych rozważań co do możliwości zastosowania środków wychowawczych lub poprawczych, przesłankami są zaś wyjątkowe okoliczności samego czynu, jak np. jego przypadkowość, chwilowe nieprzezwyciężenie pokusy, wciągniecie do czynu przez inne osoby, drugorzędna rola w jego popełnieniu itp., jak i wyjątkowo pozytywne cechy charakteru i zachowanie się samego sprawcy, świadczące o braku jego głębokiej demoralizacji.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2007, poz. 1

Zobacz również: