Oszustwo/ błąd co do własności rzeczy/ przywłaszczenie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Oszustwo/ błąd co do własności rzeczy/ przywłaszczenie
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 25 października 2006r., sygn. III KK 106/06
Treść:
Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd co do własności rzeczy albo wyzyskania błędu co do tej okoliczności przez sprawcę, który tą czynnością jednocześnie przywłaszcza taka rzecz, stanowi jeden czyn, wyczerpujący znamiona art. 284 § 1 lub 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007, poz. 1

Zobacz również: