Prawo do grobu / uprawnienia majątkowe i niemajątkowe / właściwość sądu okręgowego

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Prawo do grobu / uprawnienia majątkowe i niemajątkowe / właściwość sądu okręgowego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 28 października 2004r., sygn. II CZP 59/04
Treść:
Prawo do grobu obejmuje zarówno uprawnienia majątkowe, związane przede wszystkim z poniesionymi opłatami za grób i wydatkami na urządzenie grobu, jak i uprawnienia niemajątkowe – w szczególności do pochowania zmarłego, do wystawienia nagrobka, do urządzenia wystroju nagrobka i do wykonywania zwyczajowo przyjętych innych czynności. […] Jeżeli w grobie są już pochowane zwłoki, choćby tylko jednej osoby, za niewątpliwie dominujące elementy prawa do grobu uważa się uprawnienia o charakterze niemajątkowym.[…] Sprawa o ustalenie uprawnienia do dysponowania grobem, w którym sa pochowane zwłoki, należy do właściwości sądu okręgowego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2005

Zobacz również: